Lamonta
Design

Là đơn vị chuyên nghiệp, hiện đại với các dịch vụ về tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng hàng đầu Miền Trung, Lamonta Design đi cùng khách hàng trong mọi dự án.

Tầm Nhìn

Là đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn thiết kế, đầu tư kiến trúc và các dịch vụ thương mại tại Miền Trung.

Sứ Mệnh

Xây dựng một hệ thống các quy trình hiện đại để cung cấp những giải pháp về kiến trúc và công nghệ mang tíng đột phá. Góp phần thực hiện giấc mơ an cư của mọi người Việt Nam. Vươn tầm thế giới bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê chinh phục.

Văn Hóa Lamonta

+ Không nói lý do - Chỉ nói kết quả
+ Không tranh cãi - Chỉ nói giải pháp
+ Không chứng tỏ cá nhân - Chỉ cống hiến
+ Không vụ lợi - Chỉ hưởng thành quả từ năng lực của mình

Tại sao bạn chọn chúng tôi

Lĩnh Vực Hoạt Động

Thiết kế Kiến trúc - Nội thất

Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp tại miền Trung (Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Huế - Kon Tum - Nha Trang), Thiết kế kiến trúc nhà ở, Thiết kế nội thất,...

Thi công xây dựng

Thi công và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại miền Trung (Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Huế - Kon Tum - Nha Trang), Thi công và xây dựng nhà ở, Thi công nội thất công trình,...

Quản lý dự án - Giám sát công trình

Thiết lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tư vấn và giám sát các công trình,...

Sản xuất nội thất

Chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất cho công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn miền Trung.